Poplatky

Snažíme sa o vytvorenie takého malého sveta, kde za jeho dverami nájdete príjemné, podnetné, farebné a zároveň pokojné prostredie.

Celodenná starostlivosť

450 € mesačný poplatok celodenný

4,80 € stravná jednotka / celý deň

Celodenná starostlivosť zahŕňa:

raňajky, doobednú edukáciu, desiatu, certifikované didaktické pomôcky, doobedný pobyt na záhrade, obed, poobedný oddych,olovrant, poobednú edukáciu, pravidelné konzultácie o napredovaní dieťaťka, konzultácie s detským psychológom, angličtinu a dôsledné učebné osnovy a tiež záujmové krúžky (anglický, výtvarný a hudobný)


Poldenná starostlivosť

360 € mesačný poplatok poldenný

4,20 € stravná jednotka / poldeň

Poldenná starostlivosť zahŕňa:

raňajky, doobednú edukáciu, desiatu, certifikované didaktické pomôcky, doobedný pobyt na záhrade, obed, pravidelné konzultácie o napredovaní dieťaťka, konzultácie s detským psychológom, angličtinu a dôsledné učebné osnovy.

Voliteľné aktivity: joga, tanec a cirkus-kus, plávanie.

Navšívte nás!

Nájdete nás v rodinnom dome, kde všetci žijeme ako jedna veľká rodina.

Nám. M.Benku 1
Bratislava 811 07
Telefón: 
(+421) 944 476 202 
Alebo nám napíšte správu: