Novinky

Kto u nás pracuje.

Mgr.Dominika Kissová, hlavný učiteľ v anglickej triede

Volám sa Dominika a vyštudovala som Pedagogickú univerzitu v Komárne so zameraním dejepis, maďarský jazyk a literatúra. Počas školy som sa venovala športu, ako je beh, tenis a volejbal. Taktiež som praxovala na gymnáziu v Komárne, kde som sa naučila pracovať aj so staršími deťmi. Po ukončení štúdia som pôsobila ako učiteľka základnej školy, kde som nabrala nové skúsenosti, zručnosti, ktoré mi pomohli sa rozbehnúť v pedagogickom smere. Po tejto pracovnej skúsenosti som sa rozhodla, že si splním môj veľký cestovateľský sen a odídem za prácou do zahraničia. Moja prvá voľba bola Londýn. Tam som pracovala ako opatrovateľka v rodine, ktorá pozostávala z piatich členov. S deťmi sme často navštevovali divadlá, zoologické záhrady a mnoho charitatívnych programov, ktoré deti veľmi bavili a mali z toho radosť. Počas víkendov som veľmi rada cestovala a obdivovala historické miesta Veľkej Británie. Svoj voľný čas som trávila v jazykovej škole COLLEGE RICHMOND, kde som spoznala ľudí rôznych národností, s ktorými som doteraz v kontakte.  Po roku a pol som sa vrátila na Slovensko a zamestnala sa v anglickej škôlke. Tu som pracovala 2 roky a teraz som TU a snažím sa urobiť pre Vaše deti len to najlepšie. S deťmi radi maľujeme, často im čítam aj z anglickej detskej literatúry, tvoríme rôzne projekty a taktiež medzi ich obľúbené činnosti patrí tanec, ktorý spojím aj so základnými lokomočnými pohybmi.

 

Marta Maková , asistent pedagóga v triede najmenších detí

Volám sa Marta a študovala som na súkromnej strednej umeleckej škole odbor propagačná grafika. Mám veľmi pozitívny vzťah k deťom. Okrem skúseností s animáciou voľnočasových aktivít pre deti mám skúsenosti aj so strážením a vytváraním programu pre väčšie skupiny detí. Táto práca ma baví a napĺňa. Veľmi rada vytváram s deťmi rôzne kreatívne výrobky. Najkrajšia odmena , je pre mňa radosť, keď sa deti naučia niečo nové. Som zodpovedná, energická, kreatívna, tvorivá, komunikatívna a priateľská. Rada sa učím nové veci. Moje záľuby sú šport, fitness, turistika, cestovanie, hudba a divadlo.

Pár info o krúžkoch

Enviro

Príroda a svet okolo nás je plný krásnych a pre deti často fascinujúcich a nevysvetliteľných javov a vecí. Cieľom nášho krúžku bude prostredníctvom zážitku opevňovať u detí pozitívny vzťah k okolitému prostrediu so zreteľom na jeho ochranu. Podnecovať u detí záujem o zdravú stravu. Rozvíjať ich potenciál, záujem a kreativitu 😊  

•       Ukážeme si, že aj napriek tomu aký sme ste maličký ,môžeme chrániť prírodu, zvieratká a svet okolo nás.

•       Vysvetlíme si význam vody pre náš život ako ju chránime pred znečistením

•       Naučíme sa pripraviť jednoduché jedlá zo zdravých potravín – cvičíme pritom jemnú motoriku, prácu podľa predlohy ale nechávame priestor aj pre vlastnú fantáziu

•       Ukážeme si,ako by vyzeral náš svet, keby sme hádzali všetky odpadky na zem, naučíme sa základné rozdelenie odpadu a budeme v tom pokračovať počas celého roka v škôlke

•       Vysvetlíme si a ukážeme ako môžeme využiť aj poškodené a zničené veci, vyrobíme si jednoduché veci z použitých materiálov

 

Výtvarka

Cieľom krúžku výtvarnej výchovy je spoznať rôzne výtvarné techniky. Zameriame sa hlavne na:

1. Kreslenie rôznymi ceruzkami, fixkami, pastelkami, voskovkami, uhlíkom. Naučíme sa správne držať ceruzky.

2. Maľovanie rôznymi farbami, temperkami, akvarelovými farbami, farebnými tušmi, klovatinou a pod. Použijeme štetce, ale aj prsty, rúčky.

3. Modelovanie rôzneho modelovacieho materiálu, napr. plastelíny, moduritu, mokrého papiera, cesta, sadry, terakoty, piesku.

4. Odtláčanie – pečiatok, špongie, vyrezávaných zemiakov, špagátu, gumy, listov, kvetov a pod.

5. Strihanie, lepenie, skladanie papiera – origami a iné aj kombinované techniky

 

English course

Music has a power that can help learn English. The music builds connection between language and kids. Listen to a song is fun besides children learn faster when they enjoy the lessons. Also they develop their vocabulary, language and listening skills.

The dramatic play is important in the young age because kids can be something else at this time. Flashcards can improve children´s vocabulary as well. Looking at a picture shows the meaning itself. Step by step the children can improve language. After listening is important the repetition and creation of words without any help. Kids listen to English in the classroom, later on they can use it – in the playground or during the holiday-with native speakers or English speaking children.