Triedy

Chceme, aby sa z každého z nás stala šťastná, spokojná, vyrovnaná, tolerantná a rozhľadená bytosť, plná elánu a lásky k životu.

Malkáči
Malkáči
deti vo veku 1-3 roky
V triede Malkáčov vládne uvoľnená a priateľská atmosféra. Veľa sa smejeme a zabávame. Máme priestor pre voľnú hru, ktorá podporí náš zdravý psychický vývin. Režim a pravidlá zabezpečia pocit istoty, flexibilita zase naše individuálne potreby.

Pani učiteľka rozvíja naše schopnosti a zručnosti. Vedie nás k samostatnosti, aby sme sa mohli cítiť schopné a byť na seba hrdé. Nebojí sa nášho hnevu a plaču, učí nás zvládať ich, pracovať na nich a rozprávať sa o nich. 

Každý deň sa tešíme na pohybové činnosti, milujeme hudbu a spev. Veľa tvoríme a vyrábame, spoznávame svet okolo nás. Tešíme sa na každého nového kamaráta. Aj vďaka našim nových škôlkarom z Ukrajiny spoznávame svet okolo nás a fakt, že žijeme v rozmanitom prostredí.

Velkáči
Velkáči
deti vo veku 3-6 rokov
Naši veľkáči. Deti síce vo veku od 3 do 6 rokov, však o to obohacujúcejší kolektív. Všetci sme veľkými kamarátmi! Mladší sa radi učia od starších a starší zas s radosťou a dobrým pocitom pomáhajú mladším, či menej skúseným kamarátom.

K deťom pristupujeme empaticky, s pochopením, pokojne a priateľsky. Všetci sme si rovní - starší, mladší, učiteľka, či dieťa. 

Krok za krokom sa učíme samostatnosti, upevňujeme si návyky hygieny, správneho stravovania, zdokonaľujeme si prezliekanie a prezúvanie. 

Neustále pracujeme na precvičovaní našej pamäte (básničkami a pesnička), motoriky hrubej (prostredníctvom ranných rozcvičiek a tanca, či aktivitami počas pobytu vonku) aj jemnej motoriky (vypracovávaním pracovných listov, výtvarnými činnosťami, či hrami zameranými na jemnú motoriku).

Deti vedieme k bohatému rečovému prejavu, k vzájomnému rešpektu a pozitívnemu prístupu k pravidlám pondelkovou komunitkou, ktorou začíname každý nový týždeň - spoločný rozhovor v kruhu na koberci o aktuálnej téme, ktorá nás bude sprevádzať nasledujúcim týždňom, či o našich zážitkoch z posledných dní. 

Spolu si čítame rozprávky - hlavne pred spaním, spolu si spievame, spolu zaspávame, spolu sa budíme. Vďaka tomu, že robíme veľa vecí spoločne, sa učíme byť trpezliví a tolerantní.

Hráme na hudobné nástroje ako gitara, ukulele, kalimba, ktoré sú využívané jednak ako sprievodné nástroje k piesňam, ktoré sa učíme, ale aj ako prostriedok na upokojenie, oddych - a to hlavne pred spánkom.

Učíme sa rešpektu nie len k sebe samému, k iným ľuďom, ale aj k zvieratkám, a živej a neživej prírode.

Spolu spoznávame premeny prírody ročnými obdobiami priamo kontaktom s prírodou, rozprávame si o zvieratkách a potrebe chrániť ich a starať sa o ne a vhodnou cestou si ukazujeme, ako je rovnováha a čistota prírody dôležitá. 

Bilingválna trieda
Bilingválna trieda 
deti vo veku 2-5 rokov
Sme ENGLISH CLASS a spája nás komunikácia v angličtine vo všetkých podobách. Sme team vedený k zvedavosti, objaviteľstvu, otázkam, tvorivosti, fantázii, férovosti a budovaniu vzájomného rešpektu.

Princíp výučby anglického jazyka spočíva v "student-centered learning", kedy je na prvom mieste žiak motivovaný k vlastnému úspechu. Deti v predškolskom veku sú zázračné v tom ako rýchlo sa vedia učiť jazyk prirodzenou formou. 

Chceme vedieť to, čo vedia ostatní, ale rozumieť a podať to druhým, ktorí neovládajú náš jazyk. Milujeme zaujímavosti všetkých kultúr a spájame ich v našej triede.

Nerozumieš? To nevadí, dám Ti nápovedu a viem, že pochopíš.

Navšívte nás!

Nájdete nás v rodinnom dome, kde všetci žijeme ako jedna veľká rodina.

Nám. M.Benku 1
Bratislava 811 07
Telefón: 
(+421) 944 476 202 
Alebo nám napíšte správu: