FAQ

Dúfame, že aj my prispejeme k tomu, k čomu Vaše dieťa smeruje a akú cestu životom si zvolí.

Kedy prijímame deti?
Celoročne, pokiaľ máme voľné miesto.

Ako môžem svoje dieťa prihlásiť?
Prihláškou, ktorú nájdete tu. Odporúčame si zavolať a dohodnúť s nami osobné stretnutie a prehliadku škôlky.

Čo potrebujem k nástupu?
Vyplnenú prihlášku, dotazník, ktorý dostanete v škôlke a potvrdenie od lekára a zdravotnom stave dieťaťa.

Ako vyzerá adaptačný pobyt?
Veľmi individuálne. Nastavujeme ho podľa predstáv rodiča a povahy dieťaťa. Odporúčame jeden týždeň skrátenej dochádzky a potom sa rozhodnete ako ďalej. Adaptácia netrvá väčšinou viac ako mesiac.

Aké formy dochádzky sú možné?
Poldenný a celodenný.

Čo si treba priniesť do škôlky?
Prezúvky, pyžamko, náhradné oblečenie, zubnú kefku a pastu, v prípade potreby vlastné plienky a vlhčené utierky.

Ako pristupujete k chorobám?
Máme istú mieru tolerantnosti voči soplíkom a kašlíkom, ale vsádzame na vzájomnú dôveru medzi nami a rodičmi a vedomím, že do škôlky choré deti nepatria. Aj dospelému človeku, keď je chorý, je lepšie doma v posteli.

Vraciate mesačný poplatok, ak dieťa do škôlky nechodí?
Počas roka a bežných výpadkov nevraciame. V prípade dlhodobej absencie pristupujeme individuálne ku každému jednému prípadu.

Ako je to s potravinovými intoleranciami?
Vieme si poradiť s každou a ponúknuť náhradný jedálny lístok.

Do you speak english?:-)
Máme otvorenú bilingválnu triedu s výbornou pani učiteľkou Alex. Raz ročne robíme otvorenú hodinu pre rodičov, aby videli, ako práca v triede vyzerá.
V ostatných triedach je výuka angličtiny začlenená do týždenných osnov.

Navšívte nás!

Nájdete nás v rodinnom dome, kde všetci žijeme ako jedna veľká rodina.

Peterská 4
821 03 Bratislava
Telefón: 
(+421) 944 476 202 
Alebo nám napíšte správu: