Kto u nás pracuje.

Mgr.Dominika Kissová, hlavný učiteľ v anglickej triede

Volám sa Dominika a vyštudovala som Pedagogickú univerzitu v Komárne so zameraním dejepis, maďarský jazyk a literatúra. Počas školy som sa venovala športu, ako je beh, tenis a volejbal. Taktiež som praxovala na gymnáziu v Komárne, kde som sa naučila pracovať aj so staršími deťmi. Po ukončení štúdia som pôsobila ako učiteľka základnej školy, kde som nabrala nové skúsenosti, zručnosti, ktoré mi pomohli sa rozbehnúť v pedagogickom smere. Po tejto pracovnej skúsenosti som sa rozhodla, že si splním môj veľký cestovateľský sen a odídem za prácou do zahraničia. Moja prvá voľba bola Londýn. Tam som pracovala ako opatrovateľka v rodine, ktorá pozostávala z piatich členov. S deťmi sme často navštevovali divadlá, zoologické záhrady a mnoho charitatívnych programov, ktoré deti veľmi bavili a mali z toho radosť. Počas víkendov som veľmi rada cestovala a obdivovala historické miesta Veľkej Británie. Svoj voľný čas som trávila v jazykovej škole COLLEGE RICHMOND, kde som spoznala ľudí rôznych národností, s ktorými som doteraz v kontakte.  Po roku a pol som sa vrátila na Slovensko a zamestnala sa v anglickej škôlke. Tu som pracovala 2 roky a teraz som TU a snažím sa urobiť pre Vaše deti len to najlepšie. S deťmi radi maľujeme, často im čítam aj z anglickej detskej literatúry, tvoríme rôzne projekty a taktiež medzi ich obľúbené činnosti patrí tanec, ktorý spojím aj so základnými lokomočnými pohybmi.

 

Marta Maková , asistent pedagóga v triede najmenších detí

Volám sa Marta a študovala som na súkromnej strednej umeleckej škole odbor propagačná grafika. Mám veľmi pozitívny vzťah k deťom. Okrem skúseností s animáciou voľnočasových aktivít pre deti mám skúsenosti aj so strážením a vytváraním programu pre väčšie skupiny detí. Táto práca ma baví a napĺňa. Veľmi rada vytváram s deťmi rôzne kreatívne výrobky. Najkrajšia odmena , je pre mňa radosť, keď sa deti naučia niečo nové. Som zodpovedná, energická, kreatívna, tvorivá, komunikatívna a priateľská. Rada sa učím nové veci. Moje záľuby sú šport, fitness, turistika, cestovanie, hudba a divadlo.